תערוכת צילומים

16:00-19:00

מרכז מסחרי אופקים


התערוכה היא תוצר של סדנת צילום שהתקיימה במטרה לחשוף לעין את הכוח הגלום בהיסטוריה של הקהילות השונות באופקים. התושבים משתתפי הסדנה, בחרו לחזור לשורשים שלהם על מנת לעורר שיח מעניין על החיבור בין תרבות לזכויות חברתיות. פרויקט מז"ח – מרכז זכויות חברתיות, הינו מיזם של ביה"ס לעבודה סוציאלית במכללת ספיר, בשיתוך עם היחידה למעורבות חברתית של משרד הדיקן והעיר אופקים. המרכז פועל להנגשה וקידום זכויות חברתיות ברמת הפרט, הקהילה והמידיניות.