יום שישי | 11.5.18 | 14:00 – 15:00

פואטיפריה  - קבלת שבת | אירוע סוגר פסטיבל

החניה של הקניונית בשכונת שפירא  - מפגש הרחובות קרית ספר וירושלים

משוררים, בני אופקים והסביבה, יציגו טקסטים הקשורים בשבת.