יום רביעי | 9.5.18 | החל מ-20:00 | כפר איילים

 אובייקט למחשבה צלולה

המפגש של האדם עם עצמו מאפשר לרגש גולמי לצוף אל מרחב ההכרה. הרגש העולה חושף את ההכרה במצב היולי, לפני ההתגשמות המושגית והמילולית. היצירה שואפת לזקק את התרחשות הרגש שהיא מושא כמיהות ופחדים, זאת על ידי הצגת מפגש של האדם עם עצמו כמפגש טיפולי בניסיון למחיקה ובנייה מחדש דרך אקט מדיטטיבי, שמטרתו להציע תחליף  לטראומה בקימה אל הקיום המושגי. זהו ניסוי תודעתי, המורכב מסדרת התרחשויות פרפורמטיביות, בהן המילים הנאמרות והצלילים המושמעים הם המחוללים של המופע במוח הצופים.

מאת: לילך דקל-אבנרי, פרפורמריות יוצרות: קרן כץ וכרמל ברנע, צילום: לילך דקל-אבנרי, איור : קרן כץ

 

האוצר האלקטרוני

יצירה הבודקת האם המחשב יכול לא רק לייצר אמנות, אלא גם להעריך את איכותה. זהו דו-שיח בין שתי תכנות המייצגות צייר ואוצר. בתהליך חוזר ונשנה, יוצרת המערכת ציור, שופטת את התוצאה, ומנסה להביא לשיפור החלק המצייר. במקום להכתיב למערכת איך לצייר, הצייר והאוצר הם רשתות נוירונים המקבלות דוגמאות של מוזות ושל דיוקנאות, ומתבקשות להכליל מתוכן. התחרות בין שתי הרשתות גורמת לכל אחת מהן לחדד את אבחנותיה ולשפר את יכולתה, והדיאלוג מייצר את האמנות (בשיטה הקרויה GAN). בנוסף, האוצר מנסה להבין מה הוא רואה בתמונה, מייצר טקסט שמתאר את היצירה, מנתח אותה, ולבסוף מעניק לדיוקן ציון.

מאת ובביצוע: ערן הדס ואיל גרוס  

 

ללא גבולות

מקבץ עבודות הווידאו של הסטודנטים בבית הספר לאמנות רב תחומית בשנקר הוא תוצר של ביקורים ותהליך עבודה מתמשך באופקים ובבית הספר, והוא כולל עבודות המתייחסות באופנים שונים אל העיר וסביבותיה – כמטאפורה לגבולות הזהות האישית של כל אחד מין המשתתפים/ות וכהד רחוק יותר למקומיות הישראלית.

משתתפים: אסולי אודליה, אפשטיין מלכה, גורסקי יאנה, ג׳יריס רולא, היימן ויקטור, זוהר שביטה שאדי, מוקי סטלה, סלאמה יקוט, סמלר לי, שלמייב מישל, שפירו לירן, הוקי נתנאל, רימא מוחרב.