ž'פסטיבל מִדרום' הוא מודל לפיתוח וקידום עשייה חברתית ותרבותית באמצעות שיתוף פעולה של גופים וקהילות שונות בדרום הארץ ובאופקים בפרט.
הפסטיבל הוא מרחב תוכן ייחודי, המעודד חשיפה של יצירה מקומית-מקורית ויצירת חיבורים ושיח חדש בינה לבין תרבות מכל רחבי הארץ.
'פסטיבל מִדרום' הינו כאבן יסוד לפיתוח ולעידוד המשך העשייה התרבותית בדרום.

רקע


באזור הדרום ובאופקים בפרט מתקיימים מעט אירועי תרבות. זאת לאור מיעוט מוסדות תרבות הקיימים כגון: מוזיאונים, תיאטראות, בתי קולנוע ועוד. מכאן מתעורר צורך אמיתי באיחוד כוחות בין המחלקה לתרבות, יצירה והפקה במכללה האקדמית ספיר, לבין הקהילה המקומית. הכוונה היא לקיים חזון משותף ועידוד תרבות אשר מקורה בדרום ומיועדת הן לתושבי אופקים ולסביבה, והן למבקרים מכל הארץ.

'פסטיבל מִדרום' מתקיים בעיר אופקים זו הפעם השישית


שאיפתו היא להביא לידי ביטוי את העשייה התרבותית הייחודית באזור הדרום בכלל ובאופקים בפרט. כמו כן, הוא שואף ליצור חיבור בין בני אדם באמצעות תרבות. מרחב הפסטיבל הינו פלטפורמה למגוון של יוזמות תרבות, המהוות ביטוי לאמירה מקומית באמצעות סיפור, מוזיקה ואמנות. הפעילויות המתקיימות בו מאפשרות לחשוף וגם להיחשף לסיפורים מקומיים, קטנים וגדולים. הפסטיבל פונה לקבוצות אוכלוסייה שונות וחובבי תרבות מכל רחבי הארץ. היוזמה לקיום הפסטיבל מגיעה מ"המחלקה לתרבות, יצירה והפקה" במכללה האקדמית ספיר. אופי הפסטיבל נוצר בהשראת אירועי "עט לשינוי" המתקיימים באזורים שונים בישראל תחת עמותת ביקורים. צוות ההפקה המרכזי כולל סטודנטיות וסטודנטים בשנה ג' במסלול לניהול תרבות בשיתוף עם שותפים מקומיים המסייעים גם בהפקה בפועל. הפסטיבל מתקיים בזכות שותפות עם עיריית אופקים, מרכז הצעירים באופקים, מתנ"ס אופקים ועמותת אופקימה. שיתופי פעולה רבים נוספים מתקיימים עם גופי תרבות וחינוך בקהילה.